Kupuji tonerové a inkoustové kazety

Základem renovované tonerové a inkoustové kazety je vnější plastové tělo z použité originální kazety.

Renovátoři tonerových kazet je obvykle získávají ze sběrných boxů tiskových kazet. Následně je přetřídí, takzvané kompatibilní kazety (kde je výrobce nové kazety někdo jiný, než je výrobce tiskárny) putují do odpadu, protože je nelze z technických ani legislativních důvodu nijak renovovat, zatímco originální kazety putují k renovaci.

V rámci procesu renovace se znovu používá celé vnější plastové tělo z originální kazety a dochází tak k významné úspoře primárních přírodních zdrojů, emisí CO2 a úspoře tvorby odpadu, zatímco vnitřní části, které se během užívání opotřebovávají, jsou nahrazeny novými. Vzniká tak produkt, který je stejně kvalitní jako jsou originální kazety.

 

Kvalitu renovované kazety prokazuje udělení ekoznačky Nordic Ecolabel. U výrobců, certifikovaných touto ekoznačkou je možné garantovat, že se skutečně jedná o renovované produkty a že tyto produkty jsou současně kvalitativně srovnatelné s originálními výrobky.

V České republice jsou v nabídce kazety značek:

evropský renovátor kazet, možnost získání Materiálového reportu pro integraci do firemního CSR.

E-shop: https://armorshop.cz/
KMP Bürotechnik – evropský renovátor kazet, výroba probíhá v České republice.

E-shop: https://www.kmpshop.cz/

 

 

Životní cyklus renovovaných kazet:
sběr použitých originálních kazet -> renovace originálních kazet -> použití -> sběr a opětovné použití nebo likvidace

Životní cyklus originálních kazet:
sběr použitých originálních kazet -> renovace originálních kazet -> použití -> sběr nebo likvidace

Životní cyklus kompatibilních kazet:
použití -> likvidace

 

NÁKUPEM RENOVOVANÉ TONEROVÉ KAZETY DOJDE PRŮMĚRNĚ K ÚSPOŘE 637 GRAMŮ PLASTOVÉHO ODPADU A 956 EMISÍ CO2.

NÁKUPEM RENOVOVANÉ INKOUSTOVÉ KAZETY DOJDE PRŮMĚRNĚ K ÚSPOŘE 91 GRAMŮ PLASTOVÉHO ODPADU A 137 GRAMŮ EMISÍ CO2.