Vracím tonerové kazety

Všechny získané tonerové kazety nejdříve vytřídíme.

Kompatibilní tonerové kazety (tonerové kazety, které nově vyrábí někdo jiný, než je výrobce tiskárny) musíme předat k likvidaci. Buď se skládkují nebo spalují. Pro přírodu je výrazně šetrnější spalování, ale spalovny tonerové kazety povětšinou odmítají z důvodu značné prašnosti a dochází u nich k nejméně šetrné likvidaci a tou je skládkování. Kompatibilní tonerové kazety obvykle naprosto ignorují požadavky na ecodesign, renovace (použití ke stejnému účelu) je kvůli extrémně nízké kvalitě těla kazety a porušování patentové ochrany originálních výrobců zcela vyloučená, recyklace (použití jako suroviny k jinému účelu) je u většiny kazet také vyloučená, protože samotná konstrukce je natolik zjednodušená, že neumožňuje rozebrání na jednotlivé části a samotné plasty neumožňují opětovné využití. Stává se z nich výhradně odpad.
Originální a již renovované originální tonerové kazety předáme firmám, které z nich vyrobí novou tonerovou kazetu. V průběhu výroby se prázdná tonerová kazeta celá rozebere, vyčistí a dojde k výměně vnitřních opotřebovaných součástí za nové. Zásadní je, že celé vnější plastové tělo se znovu použije ke stejnému účelu. V průměru tak dojde k úspoře 637 gramů plastového odpadu přímým použitím ke stejnému účelu. Výroba 637 gramů plastů, které jsou znovu použity, ušetří 956 gramů emisí CO2. Opotřebované vnitřní součástky, které se vymění za nové, se dále rozebírají a jednotlivé materiály, jako jsou hliník, měď či stříbro se separují a předávají k dalšímu zpracování. Při renovaci tak z originální tonerové kazety zbyde pouze 236 gramů odpadu, zatímco průměrná hmotnost celé kazety je 907 gramů.

Pokud by se musela tonerová kazeta vyrobit nová, k její výrobě vy se spotřebovalo o 9,39 kg více primárních zdrojů (zejména ropy) a vzniklo by o 4,49 kg emisí všech typů skleníkových plynů.

Celkově odevzdáním tonerové kazety do sběrného boxu dojde k úspoře 671 gramů odpadu, z toho 637 gramů plastového odpadu, jehož opakované použití ke stejnému účelu uspoří 956 gramů emisí CO2. Tím, že se nemusí celá tonerová kazeta vyrábět znovu, dojde k úspoře 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 4,49 kg emisí všech typů skleníkových plynů.

 

Inkoustová kazeta >>>