Renovovaná kazeta ušetří 9,39 kg surovin a 4,49 kg skleníkových plynů

Rubrika: Novinky

Prestižní nezávislá organizace, Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, vypracovala rozsáhlou studii úspory všech emisí skleníkových plynů renovací tonerových kazet. Podle studie, opětovné použití jedné tonerové kazety ve srovnání s výrobou nové ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů. Kromě toho je na jednu renovovanou tonerovou kazetu ušetřeno 9,39 kg primárních zdrojů.

Skleníkové plyny se vyskytují v atmosféře Země a podstatně přispívají k takzvanému skleníkovému efektu, jehož důsledkem je globální oteplování. Nejvýznamnější skleníkové plyny patří vodní pára a oxid uhličitý (CO2), dále metan (CH4) a oxid dusný (N2O) a freony. Koncentrace CO2 vzrostla od začátku průmyslové revoluce z hodnoty kolem 280 ppm (1 % celého složení = 10 000 ppm) na hodnotu 379 ppm v roce 2005 a v roce 2018 dosahuje již hodnot vyšších než 400 ppm. Jedná se pravděpodobně o nejvyšší hodnotu za uplynulých 650 tisíc let dosaženo. Koncentrace metanu se ve stejném období zvýšila z přibližně 2,5 x a koncentrace oxidu dusného přibližně 1,5 násobně.