Úřad Městské části Praha-Vinoř je vybaven boxem pro sběr použitých inkoustových a tonerových kazet

Rubrika: Novinky

Městská část Praha-Vinoř vznikla z městské čtvrti Vinoř dne 24. listopadu 1990. Nachází se v severovýchodní části Prahy, v městském obvodu Praha 9. Samotný Úřad Městské části Praha-Vinoř se nachází na adrese:

Městská část Praha-Vinoř
Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

Telefon: 286 851 114, 286 851 483
WWW: https://www.praha-vinor.cz/

Sběrný box je umístěn v zádveří, je přístupný, pokud je otevřená budova, minimálně:
Pondělí: 08:00 – 11:30, 12:30 – 18:00
Středa: 08:00 – 11:30, 12:30 – 18:00